Hotline: 0936.288.112
 

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 11/7

- Tại kho Quy Nhơn, hôm nay lượng hàng đưa xuống vẫn rất ít, chỉ vài xe/ngày. Giá mua vào vẫn giữ ổn định ở mức giá 3.370 đồng/kg đã được thiết lập từ tuần trước. Với tình hình hiện nay, mức giá này có thể được duy trì đến hết vụ. Theo ước tính của thương nhân, mì trên nguồn sắp cạn nên nhiều nhất chỉ còn khoảng 2.000-3.000 tấn được đưa về Quy Nhơn và muộn nhất sang nửa cuối tháng 7 sẽ không còn hàng đưa về.

 

Tin miễn phí