Hotline: 0936.288.112
 

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 12/5

Hôm nay, lượng mì đưa về các kho Quy Nhơn vẫn chỉ đạt trên 1.000 tấn do nhu cầu mua của các kho cũng không còn nhiều.

-Hôm nay, lượng mì đưa về các kho Quy Nhơn vẫn chỉ đạt trên 1.000 tấn do nhu cầu mua của các kho cũng không còn nhiều. Hiện chỉ có khoảng 5-6 kho còn mua lai rai với lượng dưới 200 tấn/kho/ngày. Hôm nay, giá mua vào của các kho phổ biến từ 3.200-3.250 đồng/kg với hàng mì xô thường, thậm chí sau khi trừ chênh lệch giá thực tế còn mức 3.100 đồng/kg. Những xe mì xấu, độ ẩm cao thậm chí chỉ được mua với mức 2.700 đồng/kg. Thị trường vẫn rất trầm lắng do đầu ra khó khăn. Hiện nay, nhiều kho mì đẹp trên nguồn vẫn chào về Quy Nhơn với giá 3.400 đồng/kg nhưng không đơn vị nào có nhu cầu mua.

Tin miễn phí