Hotline: 0982.425.489
 

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 27/12

- Tại Quy Nhơn, lượng mì lát đưa về cũng đạt khoảng trên dưới 10 xe (loại nhỏ 7-8 tấn/xe). Tuy nhiên, do mì đưa về có chất lượng kém, độ ẩm cao nên các kho cũng hạn chế mua vào. Chỉ một số đơn vị có đơn hàng sắp xuất khẩu mới dám mua vào với số lượng lớn. Giá mua vào của các kho hôm nay được đẩy lên mức 4.100-4.200 đồng/kg, trong đó mức 4.200 đồng/kg áp dụng với mì lát từ Cam đưa về. Tuy nhiên, mức giá này gần như không có giao dịch do hàng đưa về chất được kém, không đủ điều kiện lưu kho.

Tin miễn phí