Hotline: 0936.288.112
 

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/7

- Tại Quy Nhơn, sang đến tuần này mì lát không còn được đưa về do mì trên nguồn đã cạn và các kho muốn giữ lại chờ giá tăng thêm, cộng với một số đơn vị lên mua nguyên kho tại nguồn nên hàng hầu như không còn được đưa xuống. Theo tính toán của thương nhân, tính đến cuối tháng 7 tồn kho sắn lát tại Quy Nhơn chỉ còn khoảng 220-250.000 tấn, trong đó đơn vị còn nhiều nhất khoảng 40-50.000 tấn. Một số đơn vị ký hợp đồng cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy cồn thì hầu như không có giao dịch trong thời điểm này.

Tin miễn phí