Hotline: 0936.288.112
 

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 3/5

Tại kho Quy Nhơn, hôm nay lượng mì đưa về vẫn đạt thấp, chưa tới 1.000 tấn.

- Tại kho Quy Nhơn, hôm nay lượng mì đưa về vẫn đạt thấp, chưa tới 1.000 tấn. Giá mua phổ biến ở mức 3.200-3.250 đồng/kg với hàng mì xô thường, không đổi so với cuối tuần trước. Các kho phát giá mua vào với hàng mới ở mức 3.300 đồng/kg, tuy nhiên do độ ẩm cao nên giá mua thực tế chỉ còn 3.200 đồng/kg nên các chủ hàng cũng hạn chế đưa xuống. Hàng mì đẹp cũng đang được chào về với giá 3.350-3.400 đồng/kg nhưng các kho không có nhu cầu mua do lượng tồn hàng loại này đang khá lớn. Hiện nay, do thời tiết không thuận lợi, cộng với giá mì lát đang ở mức thấp nên mì chủ yếu được đưa về các nhà máy tinh bột thay vì đưa về sân phơi. Vì vậy trong thời gian tới, lượng mì lát đưa về Quy Nhơn hầu hết là mì cũ, mì mới không còn nữa. Tổng lượng mì lát tổn trên nguồn ước tính chỉ khoảng 50.000 tấn.

Tin miễn phí