Hotline: 0936.288.112
 

Tin thị trường sắn tại Bình Phước 4/5

Tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước), mì về cửa khẩu đạt từ 3.000-4.000 tấn/ngày, chủ yếu là mì xô thường.

- Tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước), mì về cửa khẩu đạt từ 3.000-4.000 tấn/ngày, chủ yếu là mì xô thường. Bên phía Cam cũng đã bắt đầu có mưa chuyển mùa nên mì cám hầu như không còn hàng đưa về. Giá mì xô thường các kho mua vào từ 3.200-3.230 đồng/kg với hàng cứng,từ 2.600-2.800 đồng/kg với mì mắc mưa. Nhu cầu mua vào của các kho chậm do lượng hàng tồn kho tại Hoa Lư còn khá nhiều, trên dưới 150.000 tấn.

Tin miễn phí