Hotline: 0936.288.112
 

Tin thị trường sắn tại Bình Phước 8/5

Tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước), mì về cửa khẩu giảm do các kho mua vào chậm trong bối cảnh lượng hàng tồn lớn.

- Tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước), mì về cửa khẩu giảm do các kho mua vào chậm trong bối cảnh lượng hàng tồn lớn. Một số xe mì về Bình Phước bị đuổi thì chạy sang Tây Ninh bán. Giá mì mì tại Bình Phước vẫn giữ từ 2.500-3.200 đồng/kg tùy chất lượng hàng.

Tin miễn phí