Hotline: 0982.425.489
 

Tính đến ngày 20/7/2019, tồn kho sắn lát của Việt Nam còn khoảng 160 nghìn tấn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí