Hotline: 0982.425.489
 

Tính đến ngày 20/7/2019, tồn kho sắn lát của Việt Nam còn khoảng 160 nghìn tấn

Tại miền Trung và miền Nam, tổng lượng sắn lát còn tồn kho tính tới 20/7 còn khoảng trên dưới 160.000 tấn, trong đó khu vực Quy Nhơn còn khoảng 100.000 tấn và miền Nam khoảng 60.000 tấn. Giá sắn lát giao dịch nội địa vẫn được quanh 5.250 đồng/kg với hàng cồn và 5.500 đồng/kg với hàng cám.

Tin miễn phí