Hotline: 0982.425.489
 

Tồn kho Sắn lát của Việt Nam tính đến cuối tháng 5/2020 còn khoảng 50-70 nghìn tấn (hàng chưa có hợp đồng)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí