Hotline: 0982.425.489
 

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu sắn lát lớn nhất của Việt Nam năm 2018

Theo số liệu thống kê của hải quan cho thấy, trong tháng cả 12/2018, xuất khẩu sắn lát của Việt Nam đạt con số rất khiêm tốn, gần 9.000 tấn. Qua đó, đưa tổng khối lượng sắn lát xuất khẩu của Việt Nam trong cả năm 2018 chỉ đạt chưa tới 660.000 tấn, giảm tới 855.000 tấn so với năm 2017, tương đương mức giảm trên 56,5%.

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất đóng góp tới 87,8% trong tổng thị phần xuất khẩu sắn lát của cả nước với gần 580 nghìn tấn.

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu sắn lát lớn nhất năm 2018, so với năm 2017 (tấn)

Nguồn: Số liệu hải quan

Lượng sắn lát xuất khẩu của Việt Nam theo tháng năm 2012-2018 (nghìn tấn)

Nguồn: Số liệu hải quan

Tin miễn phí