Hotline: 0982.425.489
 

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam năm 2018

Theo số liệu hải quan, tính chung trong 12 tháng năm 2018, tổng khối lượng tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam chỉ đạt gần 1,73 triệu tấn, giảm 23,6%, tức thấp hơn khoảng 535.000 tấn so với năm 2017. Nhu cầu tiêu thụ tinh bột sắn trong năm 2018 từ các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Đài Loan và Philippines đều cho thấy sự suy giảm khá mạnh mẽ với mức sụt giảm từ 22,5-44,8% so với năm 2017. Trong đó, giảm mạnh nhất là thị trường Philippines khi chỉ đạt trên 27.000 tấn, giảm 44,8% so với năm 2017, tiếp đến là Malaysia giảm 36,3% còn khoảng 31,5 nghìn tấn. Tính chung trong năm 2018, xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt 1,57 triệu tấn, chiếm 90,6% tổng thị phần, giảm 22,5% so với năm 2017.

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu tinh bột sắn lớn nhất đóng góp tới trên 1,1 triệu tấn trong tổng số 1,73 triệu tấn tinh bột sắn xuất khẩu của cả nước, chiếm 64,2%.

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu tinh bột sắn năm 2018, so với năm 2017 (tấn)

Nguồn: Số liệu hải quan

Lượng xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam năm 2012-2018 (nghìn tấn)

Nguồn: Số liệu hải quan

Tin miễn phí