Hotline: 0936.288.112
 

Từ 1/1/2018 chỉ sản xuất xăng E5 Ron 92 và Ron 95

Sản lượng ethanol sản xuất nội địa sẽ tăng mạnh trong khoảng thời gian cuối quý 3 và quý 4 để đáp ứng nguồn cung cho thị trường kể từ 1/1/2018

Tại cuộc họp về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Phó thủ tướng chính phủ Trịnh Đình Dũng đồng ý với kiến nghị của Bộ Công thương về việc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 177 và Lộ trình 53 theo mục tiêu đề ra. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 Ron 92 và xăng khoáng Ron 95. Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát việc điều hành giá xăng dầu đảm bảo không làm tăng giá thành sản phẩm xăng sinh học (E5 Ron 92 và E10). Ngoài ra Bộ Tài chính cũng phối hợp với Bộ NN và PTNT, Bộ Công thương nghiên cứu, xây dựng giá mua tối thiểu sắn nguyên liệu phục vụ sản xuất Ethanol. Bộ NN và PTNT khẩn trương hoàn thành việc rà soát, xây dựng quy hoạch vung nguyên liệu sắn, đảm bảo ổn định trong việc cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học, đảm bảo lợi ích người trồng sắn.

Như vậy, với lộ trình trên, sản lượng ethanol sản xuất nội địa sẽ tăng mạnh trong khoảng thời gian cuối quý 3 và quý 4 để đáp ứng nguồn cung cho thị trường kể từ 1/1/2018, giúp đẩy tăng nhu cầu tiêu thụ thụ sắn lát trong giai đoạn này.

Tin miễn phí