Hotline: 0982.425.489
 

Tuần này, Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan giữ nguyên giá chào xuất khẩu ở mức 465 USD/tấn FOB đã được thiết lập từ tuần trước

Tuần này, Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan vẫn giữ giá chào xuất khẩu ở mức 465 USD/tấn FOB, đồng thời giá bán nội địa cũng duy trì ở mức 13,8 baht/kg. Tính từ đầu năm đến nay, chào giá xuất khẩu tinh bột sắn của Thái Lan chỉ tăng 20 USD/tấn, trong khi so với cùng kỳ năm 2018, mức tăng lên tới 100 USD/tấn FOB, từ giá 435 USD/tấn vào đầu tháng 01/2018 lên 535 USD/tấn vào tuần cuối tháng 3/2018.

Chào giá xuất khẩu sắn lát của Thái Lan năm 2018-2019 (USD/tấn FOB)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin miễn phí