Hotline: 0982.425.489
 

Xuất khẩu sắn của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2019 tăng với tinh bột sắn nhưng giảm với sắn lát

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí