Hotline: 0982.425.489
 

Xuất khẩu sắn lát của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2019 giảm tới 61,6% so với cùng kỳ năm trước

Lượng sắn lát xuất khẩu của Việt Nam theo tháng năm 2018-2019 (tấn)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu hải quan (T7*/2019: số liệu sơ bộ)

Tin miễn phí