Hotline: 0982.425.489
 

Xuất khẩu sắn lát của Việt Nam và Thái Lan trong quý 4/2019 vẫn rất trầm lắng do tồn kho nội địa đạt thấp và sắn vụ mới có trễ hơn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí