Hotline: 0936.288.112
 

Xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam trong tháng 10 giảm mạnh so với tháng trước lẫn cùng kỳ năm trước

Theo số liệu thống kê hải quan cho thấy, xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam trong tháng 10/2017 đạt gần 150 nghìn tấn, giảm 25,3% so với tháng 9 và thấp hơn khoảng 21,8% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 10 tháng năm 2017, xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam đạt gần 1,8 triệu tấn, tăng 120 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2016. Với nhu cầu tiêu thụ của các thị trường đều khá trầm lắng, trong bối cảnh nguồn cung nguyên liệu khó khăn như hiện nay thì rất có thể tổng sản lượng tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2017 sẽ chỉ đạt tương đương hoặc tăng nhẹ so với năm 2016.

Lượng xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam năm 2016-2017 (tấn)

Tháng

2016

2017

TT 2017/2016 (%)

1

223,141

123,014

-44.9

2

132,078

248,330

88.0

3

231,833

283,493

22.3

4

189,891

177,730

-6.4

5

136,949

142,321

3.9

6

122,726

174,329

42.0

7

137,558

145,658

5.9

8

160,556

150,812

-6.1

9

147,075

200,310

36.2

10

191,342

149,585

-21.8

11

239,379

   

12

255,157

   

Tổng

2,167,685

1,795,581

 

Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp

Tin miễn phí