Hotline: 0982.425.489
 

Xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam trong tháng 7 quay đầu tăng sau 2 tháng ảm đạm bởi phía Trung Quốc bắt đầu mua nguyên liệu chuẩn bị cho vụ sản xuất mới

Lượng xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam năm 2018-2019 (tấn)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu hải quan (T7*: số liệu sơ bộ)

Tin miễn phí