Hotline: 0936.288.112


Tinh bột sắn -> Giá cả

 

Giám sát giá sắn tuần 3/12-7/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 5/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 4/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 3/12/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 26/11-30/11

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 30/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 29/11/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (22/11-28/11/2018) - Do ảnh hưởng của bão số 9, nhiều diện tích mì mới gieo trồng tại Tây Ninh bị xóa sổ do ngập úng

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 27/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 26/11/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 19/11-23/11

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 23/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 22/11/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (15/11-21/11/2018) - Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan giảm giá xuất khẩu thêm 10 USD/tấn, xuống còn 465 USD/tấn FOB do nhu cầu mua từ Trung Quốc suy yếu

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 20/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/11/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 12/11-16/11

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/11/2018

-