vay tín chấp Hotline: 0936.288.112


Tinh bột sắn -> Giá cả

 

Campuchia công bố dịch khảm lá sắn đã xuất hiện tại ít nhất 5 tỉnh

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (9/8-16/8/2018)

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/8/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 6/8-10/8

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 10/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 9/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 8/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 7/8/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 30/7-3/8

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 6/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 3/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 2/8/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 31/7/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 23/7-27/7

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 30/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 27/7/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 26/7/2018

-