Hotline: 0982.425.489


Tinh bột sắn -> Xuất khẩu

 

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 13/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 13/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 13/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 13/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 13/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 13/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 13/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 13/7/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 10/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 10/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 10/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 10/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 10/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 10/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 10/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 10/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 10/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 10/7/2020

-

Thị trường Sắn (tuần 2/7-8/7/2020): Giá xuất khẩu qua kênh biên mậu tăng nhẹ với hàng bột thực phẩm nhưng quay đầu giảm với hàng bột công nghiệp

-

Giám sát giá Sắn tuần 2/7-8/7/2020

-